Banka Sınav Soruları | Bankaların Çıkmış Soruları

Banka-Sinav-Sorulari

Banka Sınav Soruları – Banka sınavları için hazırlık yapan adaylar fazlası ile soru çözmeli, geçmiş yıllara ait soru örneklerini incelemelidir.

Ne kadar çok soru çözülür, çözümlü sorular incelenir ve gerekli bilgiler edinilirse sınavda başarılı olma şansı da o kadar artacaktır.

Bankaların sınav sistemleri üç ana gruba ayrılmaktadır: Genel Yetenek Sınavı, Alan Bilgisi Sınavı ve Genel Kültür Sınavı olarak yer almaktadır.

Banka Sınav Soruları Hakkında

Banka genel yetenek sınavı adayların dikkatlerini ölçmek, zeka seviyesini tespit etmek, algılarındaki seçiciliklerini görmek, odaklanma ve farklılıkları tespit etmek konusundaki başarılarını ayırt etmek amacıyla yapılmaktadır. Her banka, kendinize özel bir banka sınavları sistemi oluşturmuş olsa da günümüzde her banka bu testi uygulamaktadır.

Ağırlıklı bir şekilde bu test Matematik ve Türkçe’den oluşmaktadır. Sayısal verilerden yararlanılmakta ve okuduğunu anlama kapasitesi tespit edilmektedir.

Çıkmış Banka Sınav Soruları

Bu nedenle pek çok banka sınavı, KPSS sınavlarında yer alan soru tiplerine benzerlik göstermektedir. Genel Yetenek Sınavı içerisinde örüntüler, denklemler, problem çözme, grafik ve tablo yorumlama gibi çeşitli soru tipleri bulunmaktadır. Bu sınav aynı zamanda adayların sayısal zekasını ölçmek adına da yapılmaktadır. Söz konusu bankacılık olduğunda iyi bir bankacının Matematik bilgisinin de iyi olması istenmektedir. Dolayısıyla bu sınava girecek olan adayların Matematik dalında başarılı kişiler olması da önemlidir.

Banka Genel Yetenek Sınavı Popüler Soru ve Cevapları

Banka genel yetenek sınav soruları Matematik ve Türkçe ağırlıklı olduğu ve aynı zamanda okuduğunu anlama, yorumlama üzerine kurulu olduğu için adayların sınav hazırlığı içerisinde bol bol Türkçe – Matematik sorusu da çözmesi oldukça önemlidir. Her yıl bankalar tarafından düzenlenen genel yetenek sınavları incelendiğinde benzer soruların yer aldığı da görülmektedir.

Dolayısıyla geçmiş yıllarda en çok soruların genel yetenek sınavı soruları incelenmeli ve çözülmelidir. Aşağıdaki sorular, bankaların her yıl düzenli olarak sormuş olduğu popüler banka genel yetenek sınavı soru ve cevaplarını kapsamaktadır.

Banka Sınav Soruları ve Cevapları

 • 8 –14 – 26 – … boş bırakılan yere hangi sayı gelmelidir?
  A) 22
  B) 33
  C) 44
  D) 55
  E) 66

CEVAP: C

 • “reikd“ aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Eşya
  B) Terim
  C) Şehir
  D) Ülke
  E) Yiyecek

CEVAP: B

 • Hangi eşleştirme diğerlerinden farklıdır?
  A) Doktor – Hastane
  B) Postacı – Postane
  C) Gişe Yetkilisi – Banka
  D) Öğretmen – Okul
  E) Kaptan – Gemi

CEVAP: D

 • 25 dakikada 50 km yol giden aracın saatteki hızı nedir?
  A) 120
  B) 135
  C) 150
  D) 165
  E) 180

CEVAP: E

 • İki banka arasında imzalanan bir anlaşmanın tarihi, Mayıs ayından üç ay sonraki aydan 2 ay önceki ayın 4 ay sonraki ayında sona erecektir. Anlaşma hangi ay sona erecektir?
  A) Ağustos
  B) Eylül
  C) Ekim
  D) Kasım
  E) Aralık

CEVAP: C

 • Hangisi bir özelliğine göre diğerlerinden farklıdır?
  A) Gişe Görevlisi
  B) Uzman Yardımcısı
  C) İç Kontrolör Yardımcısı
  D) Tezgahtar
  E) Müfettiş Yardımcısı

CEVAP: A

 • BANKACI = 2176135 ise „KABAN“ aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 61215
  B) 71235
  C) 32176
  D) 61217
  E) 12356

CEVAP: D

 • “Terzi için çırak ne ise, banka müdürü için …. odur.” cümlesindeki boşluğu en uygun kelime ile tamamlayınız.
  A) Müşteri
  B) Mevduat
  C) Gişe asistanı
  D) Para
  E) Kalfa

CEVAP: C

 • Bir firmadan 1 ürün alana 3 ürün bedava veriliyorsa indirim oranı yüzde kaçtır?
  A) 34
  B) 66
  C) 75
  D) 90
  E) 100

CEVAP: C

 • Aşağıdaki soruları grafiğe göre yorumlayıp doğru şıkkı işaretleyiniz.
 • X Bankası ile Z Bankası’nın açıkladıkları karlar arasında en büyük fark hangi çeyrekte görülmektedir?
  A) 1. Çeyrek
  B) 2. Çeyrek
  C) 3. Çeyrek
  D) 4. Çeyrek
  E) Belli değil

CEVAP: A

 • Z Bankası 2014 yılı içinde en fazla karı ne zaman açıklamıştır?
  A) 1. çeyrek
  B) 2. çeyrek
  C) 3. çeyrek
  D) 4. çeyrek
  E) 5. çeyrek

CEVAP: D